Безброй ТОП оферти от десетки онлайн магазини Топ Отстъпки Застраховки Здраве и Живот – защо имате нужда и как да изберете

Застраховки Здраве и Живот – защо имате нужда и как да изберете

Застраховки Здраве и Живот – защо имате нужда и как да изберете

Дори и да не сте каскадьор, да не се занимавайте с екстремни спортове и да не рискувайте ежедневно главата си, разгледайте по-отблизо животозастрахователните програми

Със Застраховки Здраве и Живот може да спестите за планирани разходи като сватба или авансово плащане по ипотека или да си осигурите увеличение на пенсията.

Какви са предимствата на животозастраховането?

В допълнение към първоначалната цел да осигурите въздушна възглавница за близки, в случай че нещо ви се случи, животозастраховането има и други възможности:

Спестявате пари за планирани разходи – например за обучение на деца в университет или спестявате за пенсия.

Как да изберем застрахователна програма?

Застрахователните програми по застраховките живот са различни. Те могат да се разграничат 4 вида (специфични условия за всеки вид могат да бъдат уточнени със застрахователя):

  1. Застраховка на риск

В най-чистия си вид рисковата застраховка живот предполага едно-единствено застрахователно събитие – смърт. В този случай застрахованият прави една вноска или ги плаща редовно – всичко зависи от договора. Когато настъпи застрахователно събитие, неговите близки получават парите.

Рисковата застраховка живот, често става основа за така наречената смесена застраховка, при която получавате изплащане, дори ако се разболеете или нараните. Няма направени спестявания.

При такава смесена застраховка здраве и живот може самостоятелно да изберете:
сумата на плащането;


списък на възможните нежелани събития (инвалидност, наранявания, животозастрашаващи заболявания);


срок – от 1 до 20 години или повече.


Размерът на вноските се изчислява от представителя на застрахователната компания. Той зависи от тарифите на компанията и други фактори (например от размера на плащанията).


Друг специален случай на рискова застраховка е кредитната застраховка. В този случай, ако банката е посочена като бенефициент, плащането ще бъде получено не от вас, а от банката, от която сте взели кредита. Ако нещо ви се случи, семейството ви няма да плаща вместо вас.

2. Застраховка с цел дарения

Комбинация от застраховка и спестявания. Класическата застраховка за дарения има фиксиран доход. При нея възможният доход ще е по-нисък, отколкото при инвестиционната застраховка.


След като сте сключили договор, може да имате и двете опции или една от двете:


Когато е настъпило застрахователно събитие – вашите бенефициенти (тоест тези, които сте посочили в договора) ще получат плащане (за риска от „заминаване“);

нищо не ви се е случило преди края на договора – получавате спестяванията си (с риск да „оцелеете“ или „оцелеете до определено събитие“).

И така, може да спестите пари за нещо важно в продължение на 10 години и през цялото това време, животът ви ще е застрахован. Може сами да изберете размера на вноските и плащанията. Срокът е от 5 до 20 и повече години. Възможно е да се сключи споразумение за по-кратък период от 5 години, но в този случай рентабилността ще бъде ниска, а тарифите, напротив, ще бъдат високи.

3. Доброволно пенсионно осигуряване

Програмата за доброволно пенсионно осигуряване е подобна на натрупващата застраховка здраве и живот. Първата разлика е, че „основното събитие“ е пенсионна възраст, а втората е, че можете да изберете периода, през който вие (или някой друг, който изберете) ще получава допълнителна пенсия. Всичко останало е същото: вие избирате размера на вашата пенсия и плащате редовни вноски.

Възможности за пенсионно осигуряване:

Доживотна пенсия

Вие избирате периода, от който ще започнете да получавате допълнителна пенсия. Ако нещо се случи с вас, тогава натрупаният остатък от пенсията няма да „изгори“, а ще бъде изплатен на „бенефициента“ (този, който назначите: съпруг, съпруга или друг близък роднина).

Срок на пенсия

Посочвате конкретен период, когато искате да получавате допълнителна пенсия (например от 65 до 70 години).

Какви могат да са допълнителни условия за пенсионно осигуряване?

Те могат да са освободени от плащане на вноски при настъпване на инвалидност от 1-ва и 2-ра група. В този случай могат да бъдат назначени допълнителни месечни плащания.

Застраховката злополука (еднократни застрахователни плащания за нараняване, смърт и инвалидност само в резултат на злополука).

Допълнителните условия не са предвидени по подразбиране, но трябва да бъдат посочени в договора отделно.

4. Инвестиционна застраховка

В този случай оставяте застрахователната компания да управлява парите ви. Спестяванията са разделени на две части:


гаранционната част ще осигури връщане на парите ви, ако ситуацията на фондовия пазар е неблагоприятна;


Инвестиционната част може да осигури допълнителен доход.


Не целият капитал, генериран от вашите вноски, може да е защитен от неблагоприятна пазарна ситуация. Ето, защо е важно да прочетете внимателно условията по споразумението.


Може да изберете една от инвестиционните програми, предлагани от застрахователя. Всяка застрахователна компания сама избира, какво точно ще е включено в инвестиционния портфейл.


Инвестирайки в инвестиционна застраховка, вие получавате данъчно облекчение от вноската.

Имайте предвид обаче, че вноските и доходите от инвестиции не са застраховани, за разлика от банковите депозити. Ако застрахователната компания фалира, може да загубите всичките си пари. Ето, защо трябва да сте много отговорни при избора на застраховател.

Допълнителни предимства на животозастраховането:

Изплащането на риск не се облага с данък. Данък, върху дохода при плащания за „оцеляване“ се начислява само върху разликата между размера на плащането и размера на вноските, минус процентът на рефинансиране.


Щом вече знаете толкова много може лесно да се спрете на правилната застрахователна компания!

Направете своята застраховка още сега >>>